This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC28631: UCC28631

Part Number: UCC28631

Dobré odpoledne

Mám jednu otázku. (Místek, Katek Česká republika, Horní Suchá)

Máme problém s dílem 1173080 (UCC28631 FLYBACK
CONTR) Komponenta je namontována na ICCPD (pozice N4)
Problém:
Flyback nefunguje.

Podrobnosti jsou uvedeny ve zkušebním hlášení:

Je dosaženo startovací napětí pro N4, ale na Pinu 5 (DRV) není žádný výstupní signál pro přepínání hlavního tranzistoru V19. Napětí na tomto kolíku
zůstává 0V. Porucha – Výstupní fáze nevygeneruje žádný signál.
Po výměně N4 za novou ICCPD opět fungovalo.

Interní číslo dílu:
01173080 Výrobce:
Texaské nástroje Výrobní číslo dílu: UCC28631DR


 Společnost 250008511 (Katek Czech Republick) se nadá a dodala, společnost Mouser electronics Inc. (S/0 689468  )

Jaký bude další krok?